Termeni și Condiții 
1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor
Folosirea site-ului www.autoonlinenow.ro implica acceptarea în totalitate și necondiționata a Termenilor și Condițiilor expuse mai jos. Prin urmare, se recomanda citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.
Atenție: Folosirea site-ului www.autoonlinenow.ro și serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit vârsta legala de 18 ani.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. își rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabila a persoanelor care utilizează acest site. Accesând pagina Termenilor și Condițiilor puteți citi întotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi, valabila și aplicabila la momentul accesării.
1. Scopul urmarit
Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site, precum și termenii și condițiile aplicabile serviciilor oferite de S.C.MERIDIAN AUTO M CAR BROKER R.L. prin intermediul site-ului www.autoonlinenow.ro persoanelor juridice în vederea publicării pe site de Anunțuri pentru vânzarea de Vehicule și produse conexe.
Site-ul AutoOnlineNow conține legături sau trimiteri către alte site-uri/paginile de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe site-urile/paginile respective, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. nefiind răspunzătoare și ne asumându-și nici o obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor în Site-ul AutoOnlineNow este facuta de regula pentru ajutorul sau în interesul Companiei, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul AutoOnlineNow, Compania accesează acele site-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
Întregul conținut al Site-ul AutoOnlineNow incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER R.L. și/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Companie sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținănd AutoOnlineNow, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice forma, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.
1. Definiții
Termenii folosiți în prezentul act vor avea următorul înțeles:
Site-ul AutoOnlineNow - site-ul www.autoonlinenow.ro, inclusiv orice secțiune sau sub pagina a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Companie ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.autoonlinenow.ro nu fac obiectul și nici nu întra în sfera acestei definiții.
Lista de Preturi - preturile practicate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. pentru serviciile și produsele oferite prin intermediul Site-ului AutoOnlineNow Lista de Preturi constituie Anexa 1 la prezentul și poate fi consultata în partea finală a acestui act.
Furnizor/ S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Deva, Str Pescărușului N r13 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/1043/2016, cod fiscal RO36606386 e-mail: office@autoonlinenow.ro.
Anunț - oferta publica lansata de o Companie sau persoana fizica cu scopul de a fi publicata de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul Site-ului AutoOnlineNow cu privire la vânzarea de Vehicule sau produse conexe.
Termeni și Condiții - prevederile din acest document, create de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. care definesc condițiile și regulile pe care Compania trebuie să le respecte în vederea utilizării Site-ului AutoOnlineNow, aplicabile în egala măsura la achiziționarea de către Companiei a serviciilor furnizate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul Site-ului AutoOnlineNow
Vehicul - autoturism, autoutilitara, autocamion sau orice alt tip de autovehicul. De asemenea termenul Vehicul se mai poate referi și la piese sau accesorii auto, precum și servicii conexe industriei auto sau la alte sisteme mecanice utilizate în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări conexe.
Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea continuutului Anunțurilor publicate de către Companiei pe Site-ul AutoOnlineNow.
Companie - societate comerciala care tranzacționează autoturisme, înregistrata pe AutoOnlineNow
Contul AutoOnlineNow.ro - înregistrare personalizata creata pe site-ul AutoOnlineNow.ro cu scopul publicării propriilor oferte, permițând salvarea tuturor datelor necesare utilizării serviciului AutoOnlineNow.ro. Accesul la cont este oferit în baza unei adrese de email unice, careia i se atribuie o parola pentru serviciul AutoOnlineNow.ro
Pagina principala a Dealerului – asignata contului de Companie, dedicata prezentării ofertei Companiei.

1. Aspecte Generale
Un anunț va fi adăugat respectând următoarele condiții:
datele reale de contact ale Companiei.
descrierea reala a Vehiculului care face obiectul Anunțului,
datele tehnice reale ale Vehiculului,
prețul de vânzare.
Prin publicarea Anunțului, Compania declara ca este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin conștient de faptul ca, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la răspundere conform prevederilor acestuia. Compania își asuma în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.
Valabilitatea unui anunț este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire la sfarșitul acestui termen.
Serviciile oferite de către Furnizor respecta legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta.
1. Drepturile și Obligațiile Furnizorului
Furnizorul se obliga să publice toate Anunțurile transmise de către Companie prin intermediul site-ul AutoOnlineNow pentru care a fost plătit prețul pentru promovare și care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
Furnizorul se obliga să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea site-ului AutoOnlineNow sau eventuale neconcordante între datele furnizate în Anunț de către Companie și datele publicate pe site-ul AutoOnlineNow de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordante semnalate de către Companie care se datorează faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplîneasca condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Site-ul AutoOnlineNow.
Furnizorul nu oferă nicio garanție Companiei ca Site-ul AutoOnlineNow va fi disponibila neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Compania le-ar putea suferi din aceasta cauza.
Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor sai.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Companiei, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele vehiculului ce face obiectul Anunțului.
Furnizorul își rezerva dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constata ca acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legala. În astfel de cazuri, Companiei nu ii va fi rambursata taxa achitata pentru publicarea Anunțului în cauza. De asemenea, Furnizorul își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Site-ului AutoOnlineNow.
Furnizorul declara ca este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală legate de Site-ul AutoOnlineNow, în afara Anunțurilor publicate pe site de către Companie cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condițiile prevazute de prezentul document.
Furnizorul nu permite publicarea mai multor Anunțuri pentru același Vehicul pe Site-ul AutoOnlineNow. Prin urmare, Furnizorul va avea dreptul de a șterge Anunțurile pentru același Vehicul, publicate de doua sau mai multe ori. În astfel de cazuri Companiei nu ii va fi rambursata plata efectuata pentru publicarea Anunțurilor ulterioare celui original.
Furnizorul nu își asuma niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.
Potrivit legislației în vigoare Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparenta nelegala desfășurate de desfinanțării serviciilor sale sau despre informațiile cu aparenta nelegala furnizate de Companie Site-ului AutoOnlineNow.
1. Drepturile și Obligațiile Companiei
Compania are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile pentru care a plătit integral Prețul stabilit de Furnizor, atât timp cat nu se constata o încălcare a prevederilor acestui document.
Compania își asuma răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declara ca acestea corespund cu starea reala și juridica a vehiculului ce face obiectul Anunțului și ca nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.
Compania declara pe propria răspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie publicat de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare și internet.
Prin publicarea anunțului, Compania declara ca este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile din prezentul document.
În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Companiei ii este strict interzis să preia orice informații de pe Site-ul AutoOnlineNow în vederea republicării totale sau parțiale sub orice forma, fără a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens.
1. Verificarea/Moderarea Anunțurilor
Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Site-ul AutoOnlineNow de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un conținut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Companiei, potențiali cumpărători, o baza de date care să conțină un număr cat mai mic de Anunțuri eronate.
Nu este permisa publicarea mai multor Anunțuri pentru același Vehicul.
Un Anunț este valabil pentru un singur Vehicul. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Vehicule.
Nu pot fi publicate Anunțuri cu date evident false (inclusiv cele privind specificațiile tehnice ale produsului oferit spre vânzare), Anunțuri cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vânzare privind Vehicule sau produse conexe.
Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin preturi considerate neserioase de către Furnizor (de ex, dar fără a se limita la: preturi de 1 euro, preturi mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).
Un Anunț reprezentând oferta de vânzare a unui Vehicul în regim de predare leasing trebuie să prezinte toate costurile care se reflecta în prețul final, completate în spatiile corespunzătoare.
În cadrul oricărui anunț postat pe Site-ul AutoOnlineNow, poate fi adăugat și un clip video de prezentare pentru autovehiculul / piesa prezenta în anunț, fară nicio alta plata suplimentara. Aceasta opțiune este valabila atât pentru Persoane Fizice cat și pentru Profesioniștii AutoOnlineNow.
Nu sunt admise spre publicare Anunțuri:
care au pozele neclare;
care au poze rotite;
cu poze care conțin în prim-plan persoane;
care conțin poze cu ștersături;
care conțin poze cu înscrisuri (altele în afara de data înscrisa de aparatul de fotografiat) sau diferite însemne ori au aplicate șigle, marci sau alte însemne care ar putea încalcă drepturi de proprietate intelectuală a unor terți;
care conțin poze care nu prezintă produsul ce face obiectul Anunțului;
care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului);
care conțin în text adrese web;
referitoare la licitații sau cumpărări de autovehicule;
care prezintă autovehicule listate în regim de predare leasing, iar în rubrica Preț este trecuta contravaloarea avansului în detrimentul prețului final (compus din valoarea avans + număr rate ramase x valoare per rata + valoarea reziduala).
care conțin clipuri video cu caracter obscen.
care conțin clipuri video ce prezintă în prim-plan persoane, fie majore, fie minore.
care conțin clipuri video în care se prezintă oferte de publicitate sau link-uri externe.
care nu au legătură cu conținutul anunțului publicat pe autoonlinenow.ro sau tematica acestui site.
Nu se admit anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Site-ul AutoOnlineNow, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concreta, de la caz la caz:
fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe site și să se îndrepte erorile sau neadvertențele constatate (de ex: una dintre pozele atașate Anunțului nu îndeplinește una dintre condițiile de mai sus, Anunțul conține greșeli de ortografie);
fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamna dezactivarea postării acestuia de pe site-ul AutoOnlineNow și anularea tuturor serviciilor achiziționate pentru respectivul Anunț.
În cazul refuzarii Anunțului și ștergerii acestuia de pe site-ul AutoOnlineNow, Compania va fi informată întotdeauna în scris prin e-mail și prin postare prin intermediul site-ul AutoOnlineNow despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Anunțul plătind din nou prețul aferent serviciului selectat pentru republicare.
În cazul în care Compania publica în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezerva dreptul de a bloca accesul Companiei la Site-ul AutoOnlineNow în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.
În situația modificării Termenilor și Condițiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Companie sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.
1. Promovarea Anunțurilor
Orice Anunț postat pe Site-ul AutoOnlineNow direct de către Companie poate fi promovat. Un Anunț fără fotografii nu poate fi promovat prin achiziționarea serviciilor care necesita minim o fotografie.
Un Anunț poate fi promovat prin:
evidențiere în lista cu alta culoare fata de celelalte Anunțuri;
poziționarea Anunțului la începutul listei, în secțiunea de anunțuri promovate;
promovarea pe prima pagina a Site-ul AutoOnlineNow în secțiunea Anunțurile Zilei.
Fiecare Anunț pentru care s-a achiziționat produsul 8.2.3, va fi afișat pe prima pagina a site-ului în secțiunea Anunțurile Zilei. În aceasta secțiune sunt în mod continu afișate prin rotație cate 4 Anunțuri astfel promovate. Anunțurile se schimba la fiecare 20 minute.
1. Modificarea și prelungirea valabilității unui Anunț
Anunțul poate fi modificat gratuit oricând.
Se consideră modificare orice operațiune efectuata asupra unui Anunț prin care se schimba conținutul acestuia, inclusiv fotografii, sau date de contact atașate Anunțului.

1. Preturi. Modalități de plata
Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt definite în Anexa 1.
Modalități de plata: pentru publicarea Anunțurilor aparținând unei Companii, plata se face prin ordin de plata, conform contractului încheiat cu Furnizorul.
Preturile prezentate în Anexa 1 sunt aceleași indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț.
1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Companiei
Orice Companie poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. pe Site-ul AutoOnlineNow, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
De asemenea, Compania are posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparenta nelegala desfășurate de o Companie a Site-ului AutoOnlineNow care privesc și/sau au legatura cu serviciile furnizate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. ori cu privire la informațiile cu aparenta nelegala furnizate de o Companie al Site-ului AutoOnlineNow, despre care au cunoștință.
Plângerile vor fi depuse prin intermediul adresei de e-mail: sesizări@autoonlinenow.ro specificata pe Site-ul AutoOnlineNow.
Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Companiei, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului (după caz) și o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Companiei, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsa, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor, Compania poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau apela InfoCons la numărul de telefon (021) 9551.
1. Nota de Informare privind protecția Datelor cu Caracter Personal
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata prin Legea 102/2005, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Companiei i le furnizează cu ocazia accesării Site-ului AutoOnlineNow și/sau completarii formularelor disponibile pe Site-ul AutoOnlineNow.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. este înscrisa în Registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal.
Orice persoana care accesează Site-ul AutoOnlineNow și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Site-ul AutoOnlineNow, își manifesta consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Companie cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul Site-ului AutoOnlineNow vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării de către Companiei a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către Companie Furnizorului, precum și, în general, a administrării relației Furnizorului cu Compania, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață și inclusiv întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Companiei. Prin urmare, toate datele oferite de Companie prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe Site-ul AutoOnlineNow vor putea fi colectate și prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informațiilor care pot conduce la identificarea unui Companie, conform prevederilor legale aplicabile.
Prin completarea și transmiterea anumitor formulare disponibile pe Site-ul AutoOnlineNow (e.g. contact dealer din pagina Anunțului) și/sau oferirea/transmiterea de date și/sau informații cu caracter personal (adresa de e-mail, telefon etc.), prin orice alte mijloace, unor terți (dealeri etc.), utilizatorii înțeleg și accepta faptul ca respectivii terți pot decide, independent de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L., să prelucreze respectivele date cu caracter personal în scopuri ce nu se afla sub controlul S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. Prin urmare, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. nu este răspunzătoare pentru și nu își asuma nicio obligație legata de divulgarea către terți, de către Utilizatori, a unor date cu caracter personal. S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează în calitate de operator conform Termenilor și Condițiilor, însa oferirea de date personale unor terți se face de către Utilizatori pe propriul risc și pe propria răspundere.
Înscrierea în baza de date AutoOnlîneNowt.ro se face prin completarea unui formular online. Informațiile furnizate benevol în acest formular trebuie să fie corecte și complete. În cazul furnizării unor date false sau incomplete, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. are dreptul să refuze sau anuleze calitatea de abonat pe Site-ul AutoOnlineNow
Ca abonat la Site-ul AutoOnlineNow, sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile menționate aici și veți fi în exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți în legătură cu Site-ul AutoOnlineNow
În urma utilizării Site-ului AutoOnlineNow , compania poate obține diverse informații despre dumneavoastră, cum ar fi: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, adresele de e-mail, data nașterii, starea civila, ocupația, studii, venit, informații despre domeniile de interes personal.
Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar în scopurile enumerate mai jos și cu respectarea întocmai a drepturilor și libertăților dumneavoastră cu privire la viata privata, consfințite și garantate de legislația romana în vigoare. Acest set de informații este denumit în continuare generic "Date".
Datele vor fi prelucrate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. în conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putând fi folosite în scopuri asociate funcționării site-ului, comercializării produselor companiei și ale partenerilor sai, pentru:
statistici - în vederea generării de statistici utile administrării site-ului; realizarea studiilor de piață, de produs și marketizarea produselor S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. și ale partenerilor sai;
folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: forum, newsletter, concursuri, sfatul expertului.
abonarea la newsletter-ul site-ului în vederea trimiterii de materiale informative din site, reclama, marketing și publicitate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. abonarea la newsletter fiind opțională;
persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră ca datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Companie beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Compania are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care il privesc și să solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Compania se poate adresa cu o cerere scrisa în acest sens, datata și semnata, la următoarea adresa: S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L., DEVA. Str Pescărușului Nr 13, specificând totodată dreptul pe care dorește să il exercite asupra datelor sale.
1. Modificările prezentului document
Furnizorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii și Condițiile, inclusiv Lista de Preturi fără o notificare prealabila a Companiei.
Este responsabilitatea Companiei de a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții.
1. Legea aplicabila. Litigii
Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea romana în vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect o disputa apărută în legătura cu acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.
Pentru vizualizarea preturilor adiționale de promovare și expunere suplimentara a anunțurilor click aici

Politica de Confidențialitate
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata prin Legea 102/2005, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării site-ului AutoOnlineNow și/sau completării formularelor disponibile pe site-ul AutoOnlineNow.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. este înscrisa în Registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr.
Orice persoana care accesează site-ul AutoOnlineNow și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul AutoOnlineNow, își manifesta consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul Site-ul AutoOnlineNow vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către Utilizatori Furnizorului, precum și, în general, a administrării relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață și inclusiv întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe Site-ul AutoOnlineNow vor putea fi colectate și prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informațiilor care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER SRL. poate refuza eliminarea informațiilor dumneavoastră, dacă prelucrarea ulterioară a acestor date de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. este necesara și permisa de lege, inclusiv în cazul în care utilizatorul nu achită toate obligațiile față de grup sau în cazul în care S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. primește și înregistrează în scopuri de probă informații care demonstrează comportamentul anterior al utilizatorului de a fi încălcat prevederile Regulamentului sau legea aplicabilă, și conservarea datelor este necesară pentru a explica împrejurările.
Datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate către entități autorizate să le primească în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv autoritățile judiciare competente. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transmise, de asemenea de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER R.L. terților, în scopul efectuării serviciilor oferite utilizatorilor prin intermediul Site-ul AutoOnlineNow.
Datele personale ale utilizatorilor sunt protejate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER SRL S.R.L. împotriva divulgării lor neautorizate, precum și alte cazuri de divulgare sau pierdere și împotriva distrugerii sau modificării neautorizate a datelor și informațiilor prin utilizarea unui sistem de securitate adecvat,, în special sistemele de criptare a datelor.
Prin completarea și transmiterea anumitor formulare disponibile pe Site-ul AutoOnlineNow (e.g. contact dealer din pagina Anunțului) și/sau oferirea/transmiterea de date și/sau informații cu caracter personal (adresa de e-mail, telefon etc.), prin orice alte mijloace, unor terți (dealeri etc.), utilizatorii înteleg și accepta faptul ca respectivii terți pot decide, independent de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L., să prelucreze respectivele date cu caracter personal în scopuri ce nu se afla sub controlul S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. Prin urmare, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. nu este răspunzătoare pentru și nu își asuma nicio obligație legata de divulgarea către terți, de către Utilizatori, a unor date cu caracter personal. S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează în calitate de operator conform Termenilor și Condițiilor, însa oferirea de date personale unor terți se face de către Utilizatori pe propriul risc și pe propria răspundere.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. folosește adrese IP colectate în timpul conexiunilor la internet în scopuri tehnice legate de administrarea de server. În plus, adresele IP sunt utilizate pentru a colecta informații generale statistice și demografice (ex. Regiunea din care conexiunea). Aceste date nu sunt combinate cu datele oferite de Utilizatori și reprezintă doar materialul de analiză statistică și mecanisme de corecție de eroare de sistem.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. folosește "cookies". Informațiile colectate folosind "cookies" ajuta la personalizarea serviciilor și conținutului conform nevoilor individuale și preferințelor utilizatorilor și vizitatorilor pe Site-ul AutoOnlineNow , precum și la realizarea statisticilor generale cu privire la utilizarea de către utilizatorii de internet a Site-ului AutoOnlineNow Dezactivarea opțiunilor browserului, care permite stocarea cookie-urilor, în principiu, nu împiedică utilizarea Site-ului AutoOnlineNow, însa poate cauza unele inconveniente.

Termeni și Condiții pentru Anunțuri Îndividuale
1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor
Folosirea site-ului www.autoonlinenow.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul site-ului www.autoonlinenow.ro) implica acceptarea în totalitate și necondiționata a Termenilor și Condițiilor expuși mai jos. Prin urmare, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor și Condițiilor.
Atenție: Folosirea site-ului www.autoonlinenow.ro și serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. își rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabila a persoanelor care utilizează acest site. Accesând pagina Termenilor și Condițiilor puteți citi întotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi, valabila și aplicabila la momentul accesării.
2. Scopul urmarit
Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site, precum și termenii și condițiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul site-ului www.autoonlinenow.ro persoanelor fizice și/sau juridice în vederea publicării pe site de Anunțuri pentru vânzarea de Vehicule și produse conexe.
Site-ul AutoOnlineNow conține legături sau trimiteri către alte site-uri/paginile de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe site-urile/paginile respective, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. nefiind răspunzătoare și ne asumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor în Site-ul www.autoonlinenow.ro este făcuta de regula pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe Site-ul www.autoonlinenow.ro , Utilizatorul accesează acele site-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
Întregul conținut al Site-ul www.autoonlinenow.ro incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. și/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor Site-ului www.autoonlinenow.ro, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice forma, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.
3. Defînitii
Termenii folosiți în prezentul act vor avea următorul înțeles:
Site-ul www.autoonlinenow.ro, inclusiv orice secțiune sau sub pagina a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe Site-ul www.autoonlinenow.ro nu fac obiectul și nici nu întra în sfera acestei definiții.
Lista de Preturi - preturile practicate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. pentru serviciile și produsele oferite prin intermediul Site-ului www.autoonlinenow.ro. Lista de Preturi se găsește la linkul disponibil în Anexa 1 și poate fi consultata în partea finală a acestui act.
Utilizator - orice persoana fizica, în vârsta de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplin, care accesează Site-ul www.autoonlinenow.ro fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau serviciile furnizate prin intermediul Site-ului www.autoonlinenow.ro; precum și orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) și/sau persoana juridica care achiziționează servicii furnizate de S.C. MERIDIN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul Site-ului www.autoonlinenow.ro.
Furnizor/S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. - societatea comerciala S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Deva, Str. Pescarusului. Nr13, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/1043/2016, cod fiscal RO36606386, înscrisa în Registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, e-mail: sugestii@autoonlinenow.ro.
Anunț - oferta publica lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul Site-ului www.autoonlinenow.ro cu privire la vânzarea de Vehicule sau produse conexe.
Termeni și Condiții - prevederile din acest document, create de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. care definesc condițiile și regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării Site-ului www.autoonlinenow.ro , aplicabile în egala măsura la achiziționarea de către Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul Site-ului www.autoonlinenow.ro.
Vehicul - autoturism, autoutilitara, autocamion sau orice alt tip de autovehicul. De asemenea termenul Vehicul se mai poate referi și la piese sau accesorii auto, precum și servicii conexe industriei auto sau la alte sisteme mecanice utilizate în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări conexe.
Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Site-ului www.autoonlinenow.ro.
plătii - un serviciu care consta în impunerea de taxe aferente serviciului AutoOnlineNow.ro, în baza unei facturi pentru serviciile prestate, rezervate exclusiv pentru utilizatorul înregistrat de către furnizor.
Site-ul www.autoonlinenow.ro, inclusiv orice secțiune sau sub pagina a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe Site-ul www.autoonlinenow.ro nu fac obiectul și nici nu întra în sfera acestei definiții.
4. Aspecte Generale
Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, care să conțină:
datele reale de contact ale Utilizatorului,
descrierea reala a Vehiculului care face obiectul Anunțului,
datele tehnice reale ale Vehiculului,
prețul de vânzare.
Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor Utilizatorul declara ca este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin conștient de faptul ca, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la răspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul își asuma în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.
Anunțul va fi publicat GRATUIT dupa ce Utilizatorul a efectuat înregistrarea pe Site-ul www.autoonlinenow.ro în funcție de serviciile alese, acest anunț poate fi promovat prin plata, iar Furnizorul a primit confirmarea efectuării plății pentru promovarea respectivului Anunț.
Procedura postării unui Anunț pe Site-ul www.autoonlinenow.ro este detaliata la secțiunea întitulata „Ajutor” de pe Site-ul www.autoonlinenow.ro.
Valabilitatea unui anunț este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.
Serviciile oferite de către Furnizor respecta legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comerțul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta.
5. Drepturile și Obligațiile Furnizorului
Furnizorul se obliga să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Site-ului www.autoonlinenow.ro pentru care a fost plătit prețul pentru publicare și care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
Furnizorul se obliga să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Site-ului www.autoonlinenow.ro sau eventuale neconcordante între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Site-ul www.autoonlinenow.ro de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordante semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe site-ul AutoOnlineNow
Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor ca site-ul AutoOnlineNow va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.
Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor sai.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele vehiculului ce face obiectul Anunțului.
Furnizorul își rezerva dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constata ca acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legala. În astfel de cazuri Utilizatorului nu ii va fi rambursata taxa achitata pentru publicarea Anunțului în cauza. De asemenea Furnizorul își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Site-ului AutoOnlineNow.
Furnizorul declara ca este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală legate de site-ul AutoOnlineNow, în afara Anunțurilor publicate pe site de către Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condițiile prevazute de prezentul document.
Furnizorul nu permite publicarea mai multor Anunțuri pentru același Vehicul pe site-ul AutoOnlineNow. Prin urmare, Furnizorul va avea dreptul de a șterge Anunțurile pentru același Vehicul, publicate de doua sau mai multe ori. În astfel de cazuri Utilizatorului nu ii va fi rambursata plata efectuata pentru publicarea Anunțurilor ulterioare celui original.
Furnizorul nu își asuma niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.
Potrivit legislației în vigoare Furnizorul are obligația să informeze de îndata autoritățile publice competente despre activitățile cu aparenta nelegala desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Site-ul www.autoonlinenow.ro.
6. Drepturile și Obligatiile Utilizatorului
În vederea publicării Anunțului sau pe Site-ul www.autoonlinenow.ro Utilizatorul va plătii Prețul prezentat la linkul din Anexa 1 la prezentul document, în funcție de serviciul ales.
Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile pentru care a plătit integral Prețul stabilit de Furnizor, atât timp cat nu se constata o încălcare a prevederilor acestui document.
Utilizatorul își asuma răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declara ca acestea corespund cu starea reala și juridica a vehiculului ce face obiectul Anunțului și ca nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.
Utilizatorul declara pe propria răspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privînta continuutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie publicat de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare și internet.
Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului către Furnizor spre publicare pe Site-ul www.autoonlinenow.ro prin alte mijloace, Utilizatorul declara ca este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile din prezentul document.
În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului ii este strict înterzis să preia orice informații de pe Site-ul www.autoonlinenow.ro în vederea republicării totale sau parțiale sub orice forma, fără a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens.
7. Verificarea/Moderarea Anunțurilor
Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Site-ul www.autoonlinenow.ro de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un conținut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori, potențiali cumpărători, o baza de date care să conțină un număr cat mai mic de Anunțuri eronate.
Nu este permisa publicarea mai multor Anunțuri pentru același Vehicul.
Un Anunț este valabil pentru un singur Vehicul. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Vehicule.
Nu pot fi publicate Anunțuri cu date evident false (inclusiv cele privind specificațiile tehnice ale produsului oferit spre vânzare), Anunțuri cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vânzare privind Vehicule sau produse conexe.
Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin preturi considerate neserioase de către Furnizor (de ex, dar fără a se limita la: preturi de 1 euro, preturi mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).
Un Anunț reprezentând oferta de vânzare a unui Vehicul în regim de predare leasing trebuie să prezinte toate costurile care se reflecta în prețul final, completate în spatiile corespunzătoare.
În cadrul oricărui anunț postat pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, poate fi adăugat și un clip video de prezentare pentru autovehiculul / piesa prezenta în anunț, fără nicio alta plata suplimentara. Aceasta opțiune este valabila atât pentru Persoane Fizice cat și pentru Profesioniști.
Nu sunt admise spre publicare Anunțuri:
care au pozele neclare;
care au poze rotite;
cu poze care conțin în prim plan persoane;
care conțin poze cu ștersături;
care conțin poze cu înscrisuri (altele în afara de data înscrisa de aparatul de fotografiat) sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încalcă drepturi de proprietate intelectuală a unor terți;
care conțin poze care nu prezintă produsul ce face obiectul Anunțului;
care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului);
care conțin în text adrese web;
referitoare la licitații sau cumpărări de autovehicule;
care prezintă autovehicule listate în regim de predare leasing, iar în rubrica Preț este trecuta contravaloarea avansului în detrimentul prețului final (compus din valoarea avans + număr rate ramase x valoare per rata + valoarea reziduala).
care conțin clipuri video cu caracter obscen.
care conțin clipuri video ce prezintă în prim-plan persoane, fie majore, fie minore.
care conțin clipuri video în care se prezintă oferte de publicitate sau link-uri externe.
care nu au legatură cu conținutul anunțului publicat pe Site-ul www.autoonlinenow.ro sau tematica acestui site.
Nu se admit anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concreta, de la caz la caz:
fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe site și să se îndrepte erorile sau neadvertențele constatate (de ex: una dintre pozele atașate Anunțului nu îndeplinește una dintre condițiile de mai sus, Anunțul conține greșeli de ortografie);
fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamna dezactivarea postării acestuia de pe Site-ul www.autoonlinenow.ro și anularea tuturor serviciilor achiziționate pentru respectivul Anunț.
În cazul refuzării Anunțului și ștergerii acestuia de pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, Utilizatorul va fi informat întotdeauna în scris prin e-mail și prin postare prin intermediul Site-ului www.autoonlinenow.ro despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Anunțul plătind din nou prețul aferent serviciului selectat pentru republicare.
În cazul în care Utilizatorul publica în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Site-ul www.autoonlinenow.ro în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.
Data la care Utilizatorul a efectuat plata Anunțului în conformitate cu prevederile prezentului document și cu instrucțiunile privind plata primite din partea Furnizorului, în vederea publicării Anunțului respectiv pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, reprezintă data încheierii acordului între Furnizor și Utilizator având ca obiect publicarea Anunțului pe Site-ul www.autoonlinenow.ro. În consecință, pana când plata pentru publicarea Anunțului nu a fost efectuata Furnizorului de către Utilizator , nu exista nicio relație contractuala între Utilizator și S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. având ca obiect publicarea Anunțului, iar Furnizorul nu are nicio obligație ferma în legătura cu publicarea Anunțului transmis de către Utilizator spre publicare.
Dupa data încheierii contractului între Furnizor și Utilizator (definit în art. 7.12) și ulterior afișării Anunțului pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, Utilizatorul nu mai are dreptul de a denunță unilateral contractul, iar Furnizorul nu mai are obligația corelativa de rambursare a plății efectuate de Utilizator, în acord cu prevederile articolelor 8 și 10 din OG nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta.
În cazul în care Utilizatorul denunță contractul imediat dupa efectuarea plății, dar anterior afișării Anunțului pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, Furnizorul are obligația de a-i returna integral banii plătiți. Orice solicitare în acest sens trebuie făcut în scris de către Utilizator, printr-un e-mail trimis la adresa office@autoonlinenow.ro, iar în adresa Utilizatorul va specifica datele proprii de identificare, precum și numărul anunțului pentru care a efectuat plata.
Prin aplicațiile formularului de transmitere a unui Anunț spre publicare Furnizorul pune la dispoziția Utilizatorului posibilitatea identificării și corectării erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor și creării Anunțului.
Acești Termeni și Condiții sunt stocate de către Furnizor și sunt accesibile Utilizatorului pe Site-ul www.autoonlinenow.ro, putând fi accesați pe site și după intervenirea între părți a acordului de publicare a Anunțului.
În situația modificării Termenilor și Condițiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.
8. Promovarea Anunțurilor
Orice Anunț postat pe Site-ul www.autoonlinenow.ro direct de către Utilizator poate fi promovat conform articolului 8.2. Un Anunț fără fotografii nu poate fi promovat prin achiziționarea serviciilor care necesită minim o fotografie.
Un Anunț poate fi promovat prin:
evidențiere în lista cu alta culoare fata de celelalte Anunțuri;
poziționarea Anunțului la începutul listei, în secțiunea de anunțuri promovate;
promovarea pe prima pagina a site-ului AutoOnlineNow în secțiunea Anunțurile Zilei.
promovarea pe prima pagina a site-ului AutoOnlineNow în secțiunea Oferta Zilei.
Fiecare Anunț pentru care s-a achiziționat serviciul menționat în articolul 8.2.3, va fi afișat pe prima pagina a site-ului în secțiunea Anunțurile Zilei. În aceasta secțiune sunt afișate în mod continuu prin rotație cate 9 Anunțuri astfel promovate.
Fiecare Anunț pentru care s-a achiziționat serviciul menționat în articolul 8.2.4, va fi afișat pe prima pagina a site-ului în secțiunea Oferta Zilei. În aceasta secțiune este afișat în mod continuu prin rotație cate 1 Anunț astfel promovat.
Nu sunt acceptate în secțiunea Oferta Zilei Anunțurile care încalcă regulile stabilite prin prezentul Regulament, articolele 7.7 și 7.8. În plus, Site-ul www.autoonlinenow.ro își rezerva dreptul de a modera și îndepărta acest serviciu, cu returnarea banilor în cont și în următoarele situații:
un element din cadrul Anunțului aduce prejudicii imaginii brandului Site-ului www.autoonlinenow.ro
anunțul este raportat de alti utilizatori ca fiind fals sau neconform cu informațiile menționate în cadrul sau
În situația în care Utilizatorul nu a solicitat promovarea Anunțului prin una din modalitățile prezentului articol la momentul transmiterii Anunțului către Furnizor spre publicare, și înainte de momentul efectuării plății pentru publicarea Anunțului respectiv, promovarea/solicitarea promovării de către Utilizatori a Anunțurilor care au publicate pe Site-ul www.autoonlinenow.ro în condițiile prezentului act constituie o modificare a Anunțurilor în cauza în conformitate cu acești Termeni și Condiții, care se supune prevederilor art. 9 de mai jos.
9. Modificarea și prelungirea valabilității unui Anunț
Anunțul poate fi modificat gratuit oricând.
Se consideră modificare orice operațiune efectuata asupra unui Anunț prin care se schimba conținutul acestuia, inclusiv fotografii, sau date de contact atașate Anunțului.
10. Preturi. Modalități de plata
Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt definite la linkul prezent în Anexa 1.
În cazul în care plata a fost efectuata, Anunțul va fi vizibil pe site-ului AutoOnlineNow în maxim 1 ora de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plății.
Pentru publicarea Anunțurilor Utilizatorii vor efectua plata prin card online;
Preturile prezentate la linkul din Anexa 1 sunt aceleași indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț.
Datele necesare efectuării plății prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului după completarea și salvarea formularului de creare a unui Anunț. SMS-urile care vor conține alte date decât cele specificate expres de către Furnizor în vederea efectuării plății nu vor duce la publicarea Anunțului deoarece nu pot fi prelucrate de către Furnizor, astfel încât se va consideră în mod automat ca Utilizatorul nu a achitat prețul publicării Anunțului conform Termenilor și Condițiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricăror sume achitate prin SMS în cazul în care plata publicării Anunțului nu a putut fi confirmata Furnizorului datorita unei culpe din partea Utilizatorului în introducerea elementelor de identificare a plății și transmiterea SMS-ului de plata conform instrucțiunilor Furnizorului.
Pentru plata prin card de credit/debit, este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comanda sunt date de PayU, furnizorul de servicii de plata prin card online, în pagina către care va fi redirecționat Utilizatorul. Aceste informații vor fi trimise și prin e-mail.
Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard /Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.
11. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor
Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. pe site-ul AutoOnlineNow, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plangeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparenta nelegala desfășurate de un Utilizator al site-ului AutoOnlineNow care privesc și/sau au legătură cu serviciile furnizate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. ori cu privire la informațiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al site-ului AutoOnlineNow, despre care au cunoștință.
Plângerile vor fi depuse prin intermediul adresei de e-mail: sugestii@autoonlinenow.ro specificata pe site-ului AutoOnlineNow.
Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului (dupa caz) și o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștînțat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau apela InfoCons la numărul de telefon (021) 9551.
12. Nota de Înformare privind protecția Datelor cu Caracter Personal
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata prin Legea 102/2005, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării site-ului AutoOnlineNow și/sau completării formularelor disponibile pe site-ul AutoOnlineNow
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. este înscrisa în Registrul de evidența a prelucrării datelor cu caracter personal.
Orice persoana care accesează site-ul AutoOnlineNow și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site-ului AutoOnlineNow , își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul site-ului AutoOnlineNow vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către Utilizatori Furnizorului, precum și, în general, a administrării relației Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piața și inclusiv întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe site-ul AutoOnlineNow vor putea fi colectate și prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. În șituații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Înscrierea în baza de date AutoOnlineNow.ro se face prin completarea unui formular online. Informațiile furnizate benevol în acest formular trebuie să fie corecte și complete. În cazul furnizării unor date false sau incomplete, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. are dreptul să refuze sau anuleze calitatea de abonat AutoOnlineNow.ro.
Ca abonat AutoOnlineNow.ro, sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile menționate aici și veți fi în exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți în legătură cu AutoOnlineNow.ro.
În urma utilizării site-ului AutoOnlineNow, compania poate obține diverse informații despre dumneavoastră, cum ar fi: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, adresele de e-mail, data nașterii, starea civila, ocupația, studii, venit, informații despre domeniile de interes personal.
Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar în scopurile enumerate mai jos și cu respectarea întocmai a drepturilor și libertăților dumneavoastră cu privire la viata privata, consfințite și garantate de legislația romana în vigoare. Acest set de informații este denumit în continuare generic "Date".
Datele vor fi prelucrate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. în conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putând fi folosite în scopuri asociate funcționării site-ului, comercializării produselor companiei și ale partenerilor sai, pentru:
statistici - în vederea generării de statistici utile admînistrării site-ului; realizarea studiilor de piață, de produs și marketizarea produselor S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. și ale partenerilor sai;
folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: forum, newsletter, concursuri, sfatul expertului.
abonarea la newsletter-ul site-ului în vederea trimiterii de materiale informative din site, reclama, marketing și publicitate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. sau partenerii/clienții sai (prin intermediul S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L.), abonarea la newsletter fiind opțională;
persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră ca datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa în acest sens, datata și semnata, la următoarea adresa: S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L., Deva, Str Pescărușului Nr 13, specificând totodată dreptul pe care dorește să îl exercite asupra datelor sale.
13. Modificarile prezentului document
Furnizorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii și Condițiile, inclusiv Lista de Preturi fără o notificare prealabila a Utilizatorului.
Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții.
14. Legea aplicabila. Litigii
Drepturile și obligațiile parților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea romana în vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect o disputa apărută în legătură cu acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.
Anexa 1: Lista de Preturi
Pentru Persoane Fizice și Societăți Comerciale care nu sunt înregistrate ca Dealeri plata se face prin prin card.
Cumpărătorii pot utiliza site-ul AutoOnlineNow gratuit.
Tarife pentru vânzători individuali:
Postarea de anunțuri pentru utilizatorii individuali sunt gratuite
Promovarea anunțurilor este cu plata
Dacă vrei să afli informații despre regulamentul și tarifele pentru Profesioniști, accesează Regulamentul pentru Profesioniști.
Anexa 2: Politica de Confidențialitate
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata prin Legea 102/2005, S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării site-ului AutoOnlineNow și/sau completării formularelor disponibile pe site-ul AutoOnlineNow.
SC. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. este înscrisa în Registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal.
Orice persoana care accesează site-ul AutoOnlineNow și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul AutoOnlineNow, își manifesta consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. prin intermediul site-ului AutoOnlineNow vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către Utilizatori Furnizorului, precum și, în general, a administrării relației Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață și inclusiv întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe site-ul AutoOnlineNow vor putea fi colectate și prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informațiilor care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care il privesc și să solicite ștergerea datelor.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. poate refuza eliminarea informațiilor dumneavoastră, dacă prelucrarea ulterioară a acestor date de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. este necesara și permisa de lege, inclusiv în cazul în care utilizatorul nu achită toate obligațiile față de societate sau în cazul în care S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. primește și înregistrează în scopuri de probă informații care demonstrează comportamentul anterior al utilizatorului de a fi încălcat prevederile Regulamentului sau legea aplicabilă, și conservarea datelor este necesară pentru a explica împrejurările.
Datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate către entități autorizate să le primească în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv autoritățile judiciare competente. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transmise, de asemenea de către S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. terților, în scopul efectuării serviciilor oferite utilizatorilor prin intermediul AutoOnlineNow.ro.
Datele personale ale utilizatorilor sunt protejate de S.C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. împotriva divulgării lor neautorizate, precum și alte cazuri de divulgare sau pierdere și împotriva distrugerii sau modificării neautorizate a datelor și informațiilor prin utilizarea unui sistem de securitate adecvat,, în special sistemele de criptare a datelor.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. folosește adrese IP colectate în timpul conexiunilor la internet în scopuri tehnice legate de administrarea de server. În plus, adresele IP sunt utilizate pentru a colecta informații generale statistice și demografice (ex. Regiunea din care conexiunea). Aceste date nu sunt combinate cu datele oferite de Utilizatori și reprezintă doar materialul de analiză statistică și mecanisme de corecție de eroare de sistem.
C. MERIDIAN AUTO M CAR BROKER S.R.L. folosește "cookies". Informațiile colectate folosind "cookies" ajuta la personalizarea serviciilor și conținutului conform nevoilor individuale și preferințelor utilizatorilor și vizitatorilor pe pagina AutoOnlineNow.ro, precum și la realizarea statisticilor generale cu privire la utilizarea de către utilizatorii de internet a site-ului AutoOnlineNow Dezactivarea opțiunilor browserului, care permit stocarea cookie-urilor, în principiu, nu împiedică utilizarea site-ului AutoOnlineNow, însa poate cauza unele inconveniente. Dispozițiile detaliate referitoare la cookie-uri determină Informații despre Cookies postate la adresa: http://www.autoonlinenow.ro/cookies.

 • Vinde mașina

  Vinde mașina

  Te gândești să-ți vinzi mașina? Creează acum un cont pe AutoOnlineNow. Vinde SMART!

 • companie

  companie

  MERIDIAN AUTO M CAR BROKER Romania, Deva Str Pescărușului nr 13 www.autoonlinenow.ro Tel.+40744534096 contact@autoonlinenow.ro office@autoonlinenow.ro

 • Program

  Program

  Luni 9,00-17,00 Marți 9,00-17,00 Miercuri 9,00-17,00 Joi 9,00-17,00 Vineri 9,00-17,00 Sâmbăta 9,00-12,00 Duminica Închis Cu excepția zilelor nelucrătoare

 • Ajutor

  Ajutor

  Ai nevoie de ajutor? Vezi dacă întrebarile clienților te pot ajuta. Dacă nu găsești răspuns la îintrebările tale nu ezita să ne contactezi și vom răspunde bucuroși solicitărilor dumneavoastră.

Copyright © 2019. AutoOnlineNow. All rights reserved

Termeni și Condiții | Politica de Confidentialitate | Cariere | Harta site

Cam Bedrosian Jersey